Jakie są korzyści z bycia w OFE

Pytanie zadane obsłudze OFE: co zyskam przystępując do OFE?

    ODPOWIEDŹ:
  • pierwszą korzyścią przystąpienia do OFE jest fakt, że składki będą inwestowane (w ZUS są tylko waloryzowane wg dość niekorzystnych wskaźników).
    Inwestycje w krótkich okresach mogą być gorsze od waloryzacji, jednak w czasie ponad dwóch lat przynoszą zyski, z czasem coraz większe (nieraz i 30% w ciągu roku).
  • drugą korzyścią jest to, że można wskazać osoby uposażone, które odziedziczą środki z OFE gdyby, nie daj Boże, coś się Panu/i stało przed emeryturą. Środki z ZUS nie podlegają żadnemu dziedziczeniu, po prostu przepadają.
  • Poza tym OFE są gwarantowane prawem tak krajowym, międzynarodowym i nikt nie może tych pieniędzy zabrać, a to co jest w ZUS, nawet zapisywane na kontach indywidualnych, podlega widzimisię naszych ustawodawców. Moga więc uchwalić że emerytur z ZUS nie będzie w ogóle, i nic z tym nie będzie można zrobić...
    a gdyby coś takiego próbowali zrobić z OFE to każda sprawa sądowa byłaby wygrana.
  • Środki z OFE będą dodatkową emeryturą, niezależną od ZUS.


Wpisał: multiofe.pl   Zmieniony ( 11.01.2010. )  
informacje - publikacje multiofe.pl