Gdzie są pieniądze, czyli wcześniejsza emerytura

  Moja żona jest na wcześniejszej emeryturze od roku 2008. Od 1999r była w drugim filarze w ZUS-ie.Decydując się na OFE nie wiedziała ,że za 9 lat nastąpi okazja przejścia na emeryturę. Mam pytanie o rok wejścia w życie tego przepisu który nakazuje zrezygnować z OFE na rzecz skarbu państwa. Rozumiem,że z dniem przejścia na emeryturę świadomie rezygnuję z powiększenia emerytury (z OFE),ale wypadałoby wpłacane do tej pory składki oddać temu ,który na te pieniądze pracował
 • Pana tok rozumowania jest błędny. Żona, aby przejśc na wcześniejszą emeryturę, musiała zrezygnowac z OFE nie z powodu środków tam zgromadzonych, a z powodu zmiany systemu.
  Przywilej wczesniejszych emerytur dotyczy tylko osób, które zdecydowały się zostac w starym, niekapitałowym sytstemie, gdzie emerytura obliczana jest wg tzw lat składkowych, a nie uzbieranego kapitału. Nowy system emerytalny z OFE uwzględnia tylko faktyczną ilośc uzbieranych środków i nie przewiduje żadnych przywilejów.
  Rezygnacja z OFE była oświadczeniem, że umowę z funduszem emerytalnym żona zawarła pod wpływem błędu, polegającego na braku informacji o niemożności uzyskania wczesniejszej emerytury. Zatem było to oswiadczenie, że gdyby o tym wiedziała, nie zapisałaby się do OFE. Rezygnacja jest wnioskiem o przywrócenie "status pierwotny".
  Proszę zwrócić uwagę, że gdyby żona nie zapisywała się do OFE,odprowadzane z jej pensji składki emerytalne nie wynosiłyby mniej, tylko w całości byłyby odprowadzane do ZUS.
 • Zwrot uzbieranych środków do ZUS jest więc przywróceniem stanu, który zaistniałby, gdyby żona wiedziała o warunkach wcześniejszej emerytury i nie zapisała się do funduszu emerytalnego.
  Czy przystąpienie do OFE osób urodzonych 1953 r.było obowiązkowe,czy dobrowolne?
 • Reforma nie objęła osób urodzonych przed 1950, natomiast obowiązkowo objęła urodzonych po 1968. Osoby urodzone w latach 1950-68 mogły zdecydować, czy chcą należeć do OFE czy korzystać ze starego systemu. Dla osoby urodzonej w 1952 przystąpienie do ofe było dobrowolne, jednak powrót do starego systemu jest możliwy tylko w konkretnych przypadkach (wcześniejsza emerytura)
  Załóżmy,że gdyby Żona wiedziała,że za 9 lat nadaży się okazja do przejścia na emeryturę i nie wstąpiła do OFE,to składki pozostające w ZUS-ie(czy może Pani określić tę kwotę-od 3000zł.)powiększyłyby chyba dzisiejszą emeryturę.Przecież gdyby nie przeszła na emeryturę,to z tego OFE byłaby "jakaś" dodatkowa kwota emerytury w wieku 60 lat. Czy składka odprowadzana do OFE w przypadku pozostawienia jej w ZUS-ie nie miałaby wpływu na wysokość obecnej emerytury? Uważam,że te pieniądze to swoista nadpłata i powinno się ją zwrócić właścicielowi,a nie przekazywać na skarb Państwa.
 • Ponieważ do OFE nie są odprowadzane dodatkowe środki, a część składki emerytalnej ZUS, nie ma mowy o żadnej "nadpłacie". Wyższe składki które zostawałyby w ZUS nie miałyby wpływu na wysokość emerytury, ponieważ stary system, w którym istnmieją wcześniejsze emerytury, nie liczył wysokości składek a przepracowane lata. Stąd nie ma żadnych podstaw aby twierdzić że środki z OFE powinny być wypłacone.
Wpisał: multiofe.pl   Zmieniony ( 03.04.2009. )  
informacje - publikacje multiofe.pl