Jak wybrać fundusz emerytalny
Wpisał: ofe   Zmieniony ( 11.10.2008. )  
Nie każde dane mają praktyczne znaczenie dla klienta OFE, bywają też informacje wprowadzające w błąd, zaś z niektórych aspektów nie każdy zdaje sobie sprawę

Ostrożnie z rankingami

Najczęściej używanym kryterium wyboru OFE są rankingi. Przy ocenie skuteczności OFE najwazniejsze są efekty długoterminowe - dlatego czytając ranking należy zwrócić uwagę, jakiego okresu dotyczy.

Poziom obsługi

Często pomijany przy wyborze OFE - jednak trzeba pamiętać, że np. brak bieżącej możliwości sprawdzenia składek może spowodować straty i utrudni pilnowanie swoich interesów w ZUS, a wielotygodniowe oczekiwanie na możliwość zmniany danych lub osób uposażonych nie jest ciekawą rozrywką.

Możliwość przejęcia- czy możliwe jest bankructwo?

Przejęcie funduszu nie następuje ze szkodą dla klientów! Nie pociąga za sobą ryzyka "bankructwa" (OFE nie może zbanrutować w polskim systemie prawnym!), składki są gwarantowane przez wiele instytucji i ustaw. Przykład OFE Kredyt Banku wskazał, że często jest to niezmiernie korzystne, gdyż nowy zarząd zdecydowaznie lepiej inwestował składki.

Należy jednak pamiętać, że często przejęcie wiąże się z zamieszaniem spowodowanym zmianami numerów członkowskich, druków i systemu zarządzania.

W przypadku przejęcia OFE, niezależnie od stażu, możemy w ciągu kilku miesięcy BEZPŁATNIE zmienić OFE.

Więcej jednostek za te same pieniądze

Emerytury będą wypłacane w gotówce, a nie w jednostkach. Liczba jednostek w przeciwieństwie do ich wartości jest jedynie technicznym zapisem na rachunku klienta! Nie jest ważna wartość jednostki ani ich ilość- istotny jest WZROST wartości jednostek- podawany jako stopa zwrotu.

Wysokość przyszłej emerytury zależy od stopy zwrotu i zysku - im wyższy wzrost wartości jednostki (stopa zwrotu), tym wyższy zysk klienta.

Większe fundusze będą miały problem ze sprzedażą obligacji ZUS w momencie ich wykupu

Długi ZUS wobec OFE wypłacane są w obligacjach. OFE nie muszą sprzedawać obligacji na wolnym rynku - wykup jest gwarantowany przez Skarb Państwa, z gwarantowanymi odsetkami. Obligacje mogą być również sprzedawane przez fundusz w dowolnej ilości i w dowolnym czasie.

Obligacje są też bezpieczniejszym instrumentem od akcji

.
procedury dotyczące OFE i ZUS - zmiana OFE