A free template from Joomlashack

A free template from Joomlashack

Ostatnio dodane

  • lepsze OFE niż się wydaje
    Część dziennikarzy i niektórzy politycy dokładają wszelkich starań, aby obrzydzić Polakom dwufilarowy system emerytalny. Wykorzystują przy tym nieświadomość, brak edukacji ekonomicznej, oraz narzędzia manipulacyjne znane od starożytności- populizm i demagogię. Efekt? Pod niemal kazdym artykułem dotyczącym systemu emerytalnego można znaleźć niemal identyczne opinie. Niektóre brzmią tak przekonująco, że nawet bardziej świadomi mechanizmy rynkowego użytkownicy nabawiają się awersji do prywatnej części systemu. Socjolog dostrzegłby tu pokłosie systemu panującego w Polsce przez 50lat. Przez kilka pokoleń rządy komunistyczne wpajały w nas przekonanie, że co prywatne jest złe, że "prywaciarz" to "złodziej" i "oszust". Ta ideą przesiąknieci są niestety w dużej mierze również ludzie młodzi, którzy odziedziczyli ją po dziadkach i rodzicach.
  • Jakie są korzyści z bycia w OFE
    Pytanie zadane obsłudze OFE: co zyskam przystępując do OFE?

Szukaj

Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
pomoc multiofe.pl arrow faq arrow pozostałearrow Wcześniejsza emerytura mimo członkostwa w OFE
Wcześniejsza emerytura mimo członkostwa w OFE
Wpisał:
Rzeczpospolita Czytelników, Prawo co dnia 10-12-2005, Stanisław Majkowski
Wielu ubezpieczonych, którzy po wprowadzeniu nowego systemu emerytalno-rentowego przystąpili do otwartych funduszy emerytalnych dziś chce zrezygnować z udziału w drugim filarze i skorzystać z przedłużonych uprawnień do wcześniejszych emerytur. Często podejmują takie decyzje pod wpływem nie zawsze rzetelnych obietnic akwizytorów. Radzimy, jak to zrobić.
Czy trzeba czekać
IKE inwestycje, ubezpieczenie, oszczędzanie
W związku z lipcową nowelizacją ustawy emerytalno-rentowej zwróciłam się do mojego funduszu emerytalnego o unieważnienie umowy zawartej w 1999 r. na podstawie ówczesnego stanu prawnego i w części nieprawdziwych informacji przekazanych przez agenta tej firmy. Odpowiedziano mi, że będę mogła o to wystąpić dopiero w 2007 r. (wówczas ukończę 55. rok życia) i po otrzymaniu odmownej decyzji ZUS. Czy muszę czekać jeszcze prawie dwa lata, czy nie ma możliwości przyśpieszenia tej sprawy?

Jest, ale poprzez stosunkowo skomplikowaną procedurę prowadzącą do unieważnienia umowy z OFE na podstawie art. 84 -86 i 88 kodeksu cywilnego. Dopuszczają one, w pewnych sytuacjach, uchylenie mocy wiążącej umowy podpisanej przez osobę działającą w błędzie. Można to uzasadnić nieprawdziwymi informacjami otrzymanymi od akwizytora przed podpisaniem umowy oraz skutkami tegorocznej zmiany ustawy o emeryturach i rentach z FUS, stwarzającej m.in. dla autorki pytania całkowicie nową sytuację. Przed omawianą nowelą nie mogła ona liczyć na uzyskanie w 2007 r. prawa do emerytury, obecnie, po spełnieniu pozostałych ustawowych warunków, może. A o tym - siłą rzeczy - nie mogła wiedzieć w 1999 r. W tych staraniach można też wykorzystać orzeczenie Sądu Najwyższego z 5 października 2005 r. (I UK 49/05; jeszcze nieopublikowane), mówiące, że uchylanie się od skutków prawnych przystąpienia do OFE pod wpływem błędu jest możliwe.

Zastrzec tu trzeba, że przytoczona w pytaniu informacja otrzymana z OFE jest zgodna ze stanowiskiem Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych (IGTE), które przedstawiamy w dalszej części tych porad. Nie przeszkadza to jednak w wystąpieniu do powszechnego towarzystwa emerytalnego (PTE) prowadzącego dany fundusz o unieważnienie umowy na podstawie wymienionych przepisów kodeksu cywilnego.


Różne stanowiska poszczególnych OFE
IKE inwestycje, ubezpieczenie, oszczędzanie
W końcu ubiegłego roku odmówiono mi unieważnienia umowy z otwartym funduszem emerytalnym. Tymczasem mój znajomy w sierpniu tego roku taką zgodę otrzymał (z innego OFE). Co decyduje o innym podejściu do podobnych wniosków?

Zapewne różny termin ich złożenia. Dopiero 13 kwietnia 2005 r. towarzystwa emerytalne zrzeszone w IGTE zawarły stosowne porozumienie i przyjęły wspólne zasady postępowania z owymi wnioskami. Wspomniane zasady, opublikowane na stronie www.igte.com.pl, przewidują, że z takim wnioskiem może wystąpić uczestnik drugiego filara nowego systemu emerytalnego posiadający już decyzję ZUS o odmowie przyznania świadczenia ze względu na uczestnictwo w OFE. I dlatego wniosek czytelnika z ubiegłego roku spotkał się z odmową, a wniosek jego znajomego złożony po tej dacie został załatwiony pozytywnie, zgodnie ze wspólnym stanowiskiem towarzystw emerytalnych.


Stanowisko IGTE nie wszystkich obowiązuje
IKE inwestycje, ubezpieczenie, oszczędzanie
Dwa wnioski naszych pracowników o unieważnienie umów dotyczących wystąpienia z OFE spotkały się z różną reakcją. Obydwaj powoływali się na stanowisko IGTE z 13 kwietnia 2005 r. Czy nie wszystkie PTE są tym stanowiskiem związane?

Tak, nie ma ono mocy powszechnie obowiązującej; jest to porozumienie towarzystw emerytalnych zrzeszonych w tej izbie. Zrzesza ona tylko część PTE, a konkretnie: AIG PTE SA, Commercial Union PTE BPH CU WBK SA, Generali PTE SA, Pekao Pioneer PTE SA, PTE Allianz Polska SA, PTE Bankowy SA, PTE Ergo Hestia SA, PTE ING Nationale-Nederlanden Polska SA, PTE PZU SA oraz PTE SAMPO SA. Pozostałe PTE mogą, ale nie muszą, postępować zgodnie z zasadami wypracowanymi 13 kwietnia 2005 r.


Skomplikowana procedura
IKE inwestycje, ubezpieczenie, oszczędzanie
Jak sporządzić wniosek o unieważnienie umowy i jakie są etapy postępowania z takim wnioskiem?
IKE inwestycje, ubezpieczenie, oszczędzanie

Do wniosku o unieważnienie umowy z powodu utraty przez uczestnika OFE prawa do wcześniejszej emerytury PTE prowadzące dany fundusz zażąda: pisemnego oświadczenia o zawarciu umowy pod wpływem błędu oraz kopii decyzji ZUS o odmowie prawa do wcześniejszej emerytury wyłącznie ze względu na przynależność do funduszu emerytalnego. Krytyczne stanowisko w sprawie wymagania odmownej decyzji ZUS wyraziliśmy w "Rz" z 26 listopada. Do PTE należy poinformowanie osób, które złożyły wnioski w tej sprawie, o przyjętych zasadach postępowania, w szczególności o tym, że o unieważnienie umowy należy zwrócić się do pierwszego funduszu, z którym ubezpieczony zawarł umowę o członkostwo. Po otrzymaniu odpowiednio skompletowanego wniosku właściwe PTE uruchomi wewnętrzną procedurę. Po stwierdzeniu nieważności umowy ubezpieczony będący jej stroną powinien powiadomić o tym wszystkie fundusze, których był lub jest członkiem.

Poszczególne towarzystwa emerytalne, nawet te zrzeszone w IGTE, mogą stosować odmienne zasady postępowania z wnioskami o unieważnienie, jeśli są korzystniejsze dla członka funduszu od omawianych. Z tym zastrzeżeniem, że te korzystniejsze zasady nie mogą być stosowane do byłych uczestników OFE.

Tags
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Powered by EasyFAQ © 2006 Joomla-addons.org

NOWINKI

Joomla Templates by Joomlashack