A free template from Joomlashack

A free template from Joomlashack

Ostatnio dodane

  • lepsze OFE niż się wydaje
    Część dziennikarzy i niektórzy politycy dokładają wszelkich starań, aby obrzydzić Polakom dwufilarowy system emerytalny. Wykorzystują przy tym nieświadomość, brak edukacji ekonomicznej, oraz narzędzia manipulacyjne znane od starożytności- populizm i demagogię. Efekt? Pod niemal kazdym artykułem dotyczącym systemu emerytalnego można znaleźć niemal identyczne opinie. Niektóre brzmią tak przekonująco, że nawet bardziej świadomi mechanizmy rynkowego użytkownicy nabawiają się awersji do prywatnej części systemu. Socjolog dostrzegłby tu pokłosie systemu panującego w Polsce przez 50lat. Przez kilka pokoleń rządy komunistyczne wpajały w nas przekonanie, że co prywatne jest złe, że "prywaciarz" to "złodziej" i "oszust". Ta ideą przesiąknieci są niestety w dużej mierze również ludzie młodzi, którzy odziedziczyli ją po dziadkach i rodzicach.
  • Jakie są korzyści z bycia w OFE
    Pytanie zadane obsłudze OFE: co zyskam przystępując do OFE?

Szukaj

Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
pomoc multiofe.pl arrow faq arrow o wyborzearrow ZUS- brak składek oraz odsetki
ZUS- brak składek oraz odsetki
Wpisał:
Jeśli na Twoim koncie w OFE brakuje składek pod adresem http://www.mojaskladka.zus.pl znajdą Państwo szczegółowe wyjaśnienia dotyczące zasad naliczenia składek na I filar
Przyczyną braku składek na rachunku może być:

*błędna identyfikacja w ZUS danych zgłaszanych przez pracodawcę (płatnika składek) np. na skutek niezgodności danych osobowych zgłoszonych do ZUS przez pracodawcę i przez Fundusz;
*brak wpłaty składki przez pracodawcę do ZUS;
*brak zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego (pracownika przez pracodawcę);
*nieprzekazanie składek przez ZUS do otwartego funduszu emerytalnego.

Jeśli w otrzymanym zestawieniu operacji na rachunku w Funduszu stwierdzą Państwo braki lub nieprawidłowości prosimy o sprawdzenie:

*danych w umowie z OFE lub w korespondencji z Funduszu. Przede wszystkim należy sprawdzić poprawność danych identyfikacyjnych: imienia, nazwiska, numeru PESEL, numeru NIP, serii i numeru dokumentu tożsamości.
*w/w danych u pracodawcy w zgłoszeniu Pana/Pani jako osoby ubezpieczonej w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli którakolwiek z danych nie zgadza się - pracodawca powinien zgłosić zmiany do ZUS-u.
*czy nie został przekroczony limit, do którego odprowadzana jest składka. Limit ten jest równy 30-krotności średniej prognozowanej miesięcznej płacy w Polsce - w roku 2005 jest to kwota 72 690 zł, w roku 2004 była to kwota 68 700 zł, - w roku 2003 - 65 850 zł, w 2002 r. - 64 620 zł, w 2001 r - 62 940 zł., w 2000 r. - 54 780 zł, w 1999 r. - 50 375 zł).
*czy nie było w tym czasie okresów, za które, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie przekazywane są składki na ubezpieczenie emerytalne czyli: urlopu bezpłatnego, zwolnienia lekarskiego dłuższego niż 35 dni.

Składki
IKE inwestycje, ubezpieczenie, oszczędzanie
wysokość składek
IKE inwestycje, ubezpieczenie, oszczędzanie
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ZUS przekazuje na rachunek klienta w OFE 7,3 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne.

Prosimy więc o sprawdzenie (np. w raporcie miesięcznym przekazywanym przez pracodawcę osobie ubezpieczonej - RMUA), jaka w danym miesiącu była podstawa wymiaru składki. W ten sposób można obliczyć wysokość składki, która powinna wpłynąć na konto w OFE.
Przykład: Pensja brutto wynosi 1 000. Do funduszu emerytalnego powinno trafić 7,3% czyli 73 zł.

Odsetki
IKE inwestycje, ubezpieczenie, oszczędzanie
Odsetki za opóźnione przelewanie składek z ZUS do OFE
IKE inwestycje, ubezpieczenie, oszczędzanie
Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje składki do otwartego funduszu niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 15 dni roboczych, licząc od otrzymania składki opłaconej przy użyciu dokumentów płatniczych, raportów miesięcznych i deklaracji. W 1999 r. było to 5 dni roboczych, w 2000 r. - 4 dni robocze, do 17 lutego 2001r. - 3 dni robocze, od 17 lutego 2001 r. Do 31 grudnia 2001r - 20 dni roboczych i od 1 stycznia 2002r - 15 dni roboczych

W przypadku opóźnienia powstałego z winy ZUS, ma on obowiązek uzupełnić składki o odsetki. Odsetki te zasilają bezpośrednio konto klienta. Stawki odsetek są publikowane na stronach ZUS pod adresem http://www.zus.pl/niusy/odsofe.htm

Należy pamiętać, że każda zmiana danych identyfikacyjnych (w szczególności numeru NIP lub numeru dowodu tożsamości) wymaga ich uzupełnienia w rejestrze ZUS - tej zmiany dokonuje pracodawca. Każdą zmianę należy także zgłaszać na adres CU OFE wypełniając formularz zmiany danych.

Brak zgłoszenia zmiany może powodować błędną identyfikację danych w ZUS, a tym samym nieprzekazywanie składek na konto w funduszu emerytalnym.
Tags
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Powered by EasyFAQ © 2006 Joomla-addons.org

NOWINKI

Joomla Templates by Joomlashack