A free template from Joomlashack

A free template from Joomlashack

Ostatnio dodane

  • lepsze OFE niż się wydaje
    Część dziennikarzy i niektórzy politycy dokładają wszelkich starań, aby obrzydzić Polakom dwufilarowy system emerytalny. Wykorzystują przy tym nieświadomość, brak edukacji ekonomicznej, oraz narzędzia manipulacyjne znane od starożytności- populizm i demagogię. Efekt? Pod niemal kazdym artykułem dotyczącym systemu emerytalnego można znaleźć niemal identyczne opinie. Niektóre brzmią tak przekonująco, że nawet bardziej świadomi mechanizmy rynkowego użytkownicy nabawiają się awersji do prywatnej części systemu. Socjolog dostrzegłby tu pokłosie systemu panującego w Polsce przez 50lat. Przez kilka pokoleń rządy komunistyczne wpajały w nas przekonanie, że co prywatne jest złe, że "prywaciarz" to "złodziej" i "oszust". Ta ideą przesiąknieci są niestety w dużej mierze również ludzie młodzi, którzy odziedziczyli ją po dziadkach i rodzicach.
  • Jakie są korzyści z bycia w OFE
    Pytanie zadane obsłudze OFE: co zyskam przystępując do OFE?

Szukaj

pozostałe FAQ


A jeśli OFE upadnie?

Drukuj 
PDF 
Wpisał: multiofe.pl
  • Otwarty Fundusz Emerytalny nie może zbankrutować!
  • Co w przypadku połączenia OFE
  • A gdy upadnie PTE?

Czytaj całość…
Zmieniony 12.07.2008.
0% of 0 voters found this FAQ useful,  I found this FAQ  useful useful  not useful not useful


Co to jest losowanie ZUS?

Drukuj 
PDF 
Wpisał: multiofe dla wikipedia
kogo dotyczy? jakie są zasady?
Czytaj całość…
Zmieniony 12.07.2008.
0% of 0 voters found this FAQ useful,  I found this FAQ  useful useful  not useful not useful


Co to jest minimalna wymagana stopa zwrotu?

Drukuj 
PDF 
Wpisał: Gazeta Ubezpieczeniowa, 19-11-2007, Paweł Pelc radca prawny
To granica finansowa dla działających funduszy emerytalnych. Wylicza ją wyliczać Komisja Nadzoru Finansowego na podstawie wyników finansowych przesyłanych przez wszystkie fundusze. Jeśli dany Otwarty Fundusz Emerytalny nie osiągnie wyniku wyższego niż połowa zysków wszystkich funduszy, dopłaci różnicę z własnych rezerw.
Czytaj całość…
Zmieniony 29.11.1999.
0% of 0 voters found this FAQ useful,  I found this FAQ  useful useful  not useful not useful


Czy można rozwiązać umowę z OFE i uzyskać zwrot wpłaconych pieniędzy?

Drukuj 
PDF 
Wpisał: multiofe.pl
Nie można zrezygnować z uczestnictwa w Otwartym Funduszu Emerytalnym ani dowolnie dysponować środkami zgromadzonymi na rachunku. Wspomnianą sytuację reguluje Ustawa "o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 roku", art. 111, ust. 5: "Przystąpienie (...) do otwartego funduszu emerytalnego jest nieodwołalnym oświadczeniem woli o wyborze ubezpieczenia emerytalnego (...)." oraz Ustawa "o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych z dnia 28 sierpnia 1997 roku", art. 107: "Członek funduszu nie może rozporządzać środkami zgromadzonymi na swoim rachunku." Rachunek w OFE jest otwarty aż do wieku emerytalnego, czyli do 60 roku życia w przypadku kobiet i do 65 roku życia w przypadku mężczyzn. Nie ma możliwości wcześniejszego zamknięcia i wypłacenia zgromadzonych na rachunku środków czy też przekazania zgromadzonych środków na konto Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W momencie osiągnięcia ustawowego wieku emerytalnego będą wypłacane świadczenia emerytalne przez Zakład Emerytalny
Czytaj całość…
Zmieniony 29.11.1999.
0% of 0 voters found this FAQ useful,  I found this FAQ  useful useful  not useful not useful


Czy OFE zamyka rachunki?

Drukuj 
PDF 
Wpisał: multiofe dla artelis.pl
P:Kiedyś podpisałem umowe z OFE, jednak do tej pory nie pracowałem i a jakiś tydzień temu otrzymałem pismo w którym było napisane, że otrzymali od ZUS'u pisemko z informacja, iż od chwili zawarcia umowy o przystąpienie nie podlegałem ubezpieczeniu emerytalnemu. W związku z pomywższym na podstawie art.9 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2003 fundusz zamknął prowadzony dla mnie rachunek i tym samym przestałem byc członkiem ich funduszu. Stad moje pytanie. Czy bez problemu mogę przystąpic do innego OFE?? Dodam jeszcze że od tygodnia pracuję stąd moje zainteresowanie tą sprawą.
Czytaj całość…
Zmieniony 12.07.2008.
100,00% of 1 voters found this FAQ useful,  I found this FAQ  useful useful  not useful not useful


Czy osoba, która wybrała fundusz, przestaje być jego członkiem po zwolnieniu z pracy?

Drukuj 
PDF 
Wpisał: W.Zaleska, epolisa.o-net.pl
Nie, pieniądze, które wpłaciła są nadal inwestowane. W momencie ponownego podjęcia pracy, ZUS zacznie przesyłać składki od tego samego funduszu.
Czytaj całość…
Zmieniony 29.11.1999.
0% of 0 voters found this FAQ useful,  I found this FAQ  useful useful  not useful not useful


Czy państwo pomoże osobom, których zarobki były bardzo niskie?

Drukuj 
PDF 
Wpisał: ofe
Tak, mają zapewnioną tzw. minimalną gwarantowaną emeryturę.
Czytaj całość…
Zmieniony 29.11.1999.
0% of 0 voters found this FAQ useful,  I found this FAQ  useful useful  not useful not useful


Czy wybór OFE jest obowiązkowy?

Drukuj 
PDF 
Wpisał: materiały KNF
Tak, obowiązek ten dotyczy osób urodzonych po 1 grudnia 1968 roku, za które ktoś (np. pracodawca, Urząd Pracy, czy budżet) odprowadza składkę do ZUS.
Czytaj całość…
Zmieniony 29.11.1999.
0% of 0 voters found this FAQ useful,  I found this FAQ  useful useful  not useful not useful


Dowiedziałam się dziś,że po podjęciu pierwszej pracy zostałam automatycznie (po kilku dniach) członkiem jakiegoś OFE

Drukuj 
PDF 
Wpisał:
z całą pewnością, jeśli to Pani pierwsza praca, nie została Pani nigdzie przydzielona. 'Przydzielanie' to tzw. losowanie ZUS. Faktycznie osobom, które podjęły pierwszą pracę i nie wybrały OFE, zostaje 'odgórnie' przydzielany Otwarty Fundusz Emerytalny, ale odbywa się to dla osób, które nie wybrały OFE do 10 stycznia lub 10 lipca danego roku oraz otrzymały wezwanie ZUS.
Czytaj całość…
Zmieniony 29.11.1999.
0% of 0 voters found this FAQ useful,  I found this FAQ  useful useful  not useful not useful


Jak długo czeka ZUS z losowaniem funduszu? Pracuję od jakiegoś czasu, ale jeszcze nie mam wezwania dot. losowania.

Drukuj 
PDF 
Wpisał:
Jeśli nie otrzymał Pan od ZUS informacji o losowaniu ani od żadnego OFE informacji o przydzieleniu w drodze losowania, oznacza to, że nie jest Pan członkiem żadego OFE. Teoretycznie kwalifikacja do losowania następuje w czasie pół roku, niemniej w praktyce wygląda to różnie, informowano mnie o sytuacjach kiedu ZUS wysylał powiadomienie o losowaniu po kilku latach. Jest do dla Pana bardzo niekorzystna sytuacja, gdyż Pana składki wysyłane są na nieoprocentowane konto w ZUS, i nie tylko nie są inwestowane ani rewaloryzowane, ale w momencie ich przelania nie należą się Panu żadne odsetki (ze względu na zaniedbanie obowiązku jakim jest wybór OFE). Aby zmniejszyć straty, sugeruję jak najszybciej wybrać OFE, żeby Pana składki zaczęły przynosić zyski.
Czytaj całość…
Zmieniony 29.11.1999.
0% of 0 voters found this FAQ useful,  I found this FAQ  useful useful  not useful not useful


Jak działa system: pracodawca-ZUS i ZUS-OFE?

Drukuj 
PDF 
Wpisał:
Droga, jaką musza przebyć nasze pieniądze od pracodawcy do funduszu emerytalnego nie jest zbyt długa, ale jak się okazuje w praktyce - bywa najeżona wieloma przeszkodami.
Czytaj całość…
Zmieniony 29.11.1999.
0% of 0 voters found this FAQ useful,  I found this FAQ  useful useful  not useful not useful


Jakie będą emerytury z dwóch filarów?

Drukuj 
PDF 
Wpisał: za money.pl
Jak wykazują obecne analizy łączna emerytura z I filaru (ZUS) i II filaru (OFE) stanowić będzie nie więcej niż 50-60% naszego wynagrodzenia z okresu aktywności zawodowej. Wszystko zależy o wysokości składek wpłacanych na ubezpieczenie emerytalne. Aby szacunkowo obliczyć swoją emeryturę można skorzystać z jednego z kalkulatorów emerytalnych.
Czytaj całość…
Zmieniony 29.11.1999.
0% of 0 voters found this FAQ useful,  I found this FAQ  useful useful  not useful not useful


Jakie gwarancje mają członkowie funduszy, że nie stracą wpłaconych pieniędzy?

Drukuj 
PDF 
Wpisał: POLSKA Dziennik Bałtycki
Utrata pieniędzy wpłaconych do funduszu jest niemożliwa, chroni je ustawowy system gwarancji. Gdy fundusz nie osiągnie ustalonej minimalnej stopy zwrotu, ma obowiązek dopłacić brakujące kwoty z własnych rezerw finansowych. Jeśli będą niewystarczające uzupełni je Fundusz Gwarancyjny utworzony przez wszystkie OFE. Ostateczną gwarancją wypłacalności jest budżet państwa.
Czytaj całość…
Zmieniony 29.11.1999.
0% of 0 voters found this FAQ useful,  I found this FAQ  useful useful  not useful not useful


Jakie ograniczenia ustala ustawa dla OFE w kwesti inwestycji?

Drukuj 
PDF 
Wpisał: opracowane wg INFOR Joanna Kalinowska, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Nr 005/2007
Inwestycje wyceniane są wg wartości rynkowej, zgodnie z "Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad wyceny aktywów i zobowiązań funduszy emerytalnych".
Czytaj całość…
Zmieniony 29.11.1999.
0% of 0 voters found this FAQ useful,  I found this FAQ  useful useful  not useful not useful


Pojęcia i definicje

Drukuj 
PDF 
Wpisał:
za nbportal.pl
Czytaj całość…
Zmieniony 29.11.1999.
0% of 0 voters found this FAQ useful,  I found this FAQ  useful useful  not useful not useful


Pracuję w Anglii. Czy mogę wpłacać składki na II filar aby mieć emeryturę w Polsce?

Drukuj 
PDF 
Wpisał:
drugi filar emerytalny jest sciśle powiązany z pierwszym filarem, czyli ZUS. Z tego co nam wiadomo, w szczególnych przypadkach (np. marynarze na kontrakcie u zagranicznych armatorów) jest możliwe dobrowolne opłacanie składki emerytalnej w ZUS, a co za tym idzie, również w OFE. Szczegółowych informacji powinna Pani szukać w ZUS. Jednak bardziej uzasadnione wydaje się odkładanie nie do ZUS, a na prywatną emeryturę, tzw. III filar. Jeśli jest Pani zatrudniona w Anglii legalnie, składka emerytalna za Panią jest odprowadzana w Anglii.
Czytaj całość…
Zmieniony 29.11.1999.
0% of 0 voters found this FAQ useful,  I found this FAQ  useful useful  not useful not useful


Wcześniejsza emerytura mimo członkostwa w OFE

Drukuj 
PDF 
Wpisał:
Rzeczpospolita Czytelników, Prawo co dnia 10-12-2005, Stanisław Majkowski
Wielu ubezpieczonych, którzy po wprowadzeniu nowego systemu emerytalno-rentowego przystąpili do otwartych funduszy emerytalnych dziś chce zrezygnować z udziału w drugim filarze i skorzystać z przedłużonych uprawnień do wcześniejszych emerytur. Często podejmują takie decyzje pod wpływem nie zawsze rzetelnych obietnic akwizytorów. Radzimy, jak to zrobić.
Czytaj całość…
Zmieniony 29.11.1999.
0% of 0 voters found this FAQ useful,  I found this FAQ  useful useful  not useful not usefulPowered by EasyFAQ © 2006 Joomla-addons.org

NOWINKI

Joomla Templates by Joomlashack