A free template from Joomlashack

A free template from Joomlashack

Ostatnio dodane

 • lepsze OFE niż się wydaje
  Część dziennikarzy i niektórzy politycy dokładają wszelkich starań, aby obrzydzić Polakom dwufilarowy system emerytalny. Wykorzystują przy tym nieświadomość, brak edukacji ekonomicznej, oraz narzędzia manipulacyjne znane od starożytności- populizm i demagogię. Efekt? Pod niemal kazdym artykułem dotyczącym systemu emerytalnego można znaleźć niemal identyczne opinie. Niektóre brzmią tak przekonująco, że nawet bardziej świadomi mechanizmy rynkowego użytkownicy nabawiają się awersji do prywatnej części systemu. Socjolog dostrzegłby tu pokłosie systemu panującego w Polsce przez 50lat. Przez kilka pokoleń rządy komunistyczne wpajały w nas przekonanie, że co prywatne jest złe, że "prywaciarz" to "złodziej" i "oszust". Ta ideą przesiąknieci są niestety w dużej mierze również ludzie młodzi, którzy odziedziczyli ją po dziadkach i rodzicach.
 • Jakie są korzyści z bycia w OFE
  Pytanie zadane obsłudze OFE: co zyskam przystępując do OFE?

Szukaj

Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
pozostałe FAQ
 • Czy OFE zamyka rachunki?
 • Co to jest losowanie ZUS?
 • A jeśli OFE upadnie?
 • Co to jest minimalna wymagana stopa zwrotu?
 • Czy osoba, która wybrała fundusz, przestaje być jego członkiem po zwolnieniu z pracy?
 • Jakie gwarancje mają członkowie funduszy, że nie stracą wpłaconych pieniędzy?
 • Czy wybór OFE jest obowiązkowy?
 • Czy państwo pomoże osobom, których zarobki były bardzo niskie?
 • Jakie ograniczenia ustala ustawa dla OFE w kwesti inwestycji?
 • Czy można rozwiązać umowę z OFE i uzyskać zwrot wpłaconych pieniędzy?
 • Jakie będą emerytury z dwóch filarów?
 • Wcześniejsza emerytura mimo członkostwa w OFE
 • Jak działa system: pracodawca-ZUS i ZUS-OFE?
 • Pojęcia i definicje
 • Jak długo czeka ZUS z losowaniem funduszu? Pracuję od jakiegoś czasu, ale jeszcze nie mam wezwania dot. losowania.
 • Pracuję w Anglii. Czy mogę wpłacać składki na II filar aby mieć emeryturę w Polsce?
 • Dowiedziałam się dziś,że po podjęciu pierwszej pracy zostałam automatycznie (po kilku dniach) członkiem jakiegoś OFE


Czy OFE zamyka rachunki?

Wpisał: multiofe dla artelis.pl
P:Kiedyś podpisałem umowe z OFE, jednak do tej pory nie pracowałem i a jakiś tydzień temu otrzymałem pismo w którym było napisane, że otrzymali od ZUS'u pisemko z informacja, iż od chwili zawarcia umowy o przystąpienie nie podlegałem ubezpieczeniu emerytalnemu. W związku z pomywższym na podstawie art.9 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2003 fundusz zamknął prowadzony dla mnie rachunek i tym samym przestałem byc członkiem ich funduszu. Stad moje pytanie. Czy bez problemu mogę przystąpic do innego OFE?? Dodam jeszcze że od tygodnia pracuję stąd moje zainteresowanie tą sprawą.
Czytaj całość…

Co to jest losowanie ZUS?

Wpisał: multiofe dla wikipedia
kogo dotyczy? jakie są zasady?
Czytaj całość…

A jeśli OFE upadnie?

Wpisał: multiofe.pl
 • Otwarty Fundusz Emerytalny nie może zbankrutować!
 • Co w przypadku połączenia OFE
 • A gdy upadnie PTE?

Czytaj całość…

Co to jest minimalna wymagana stopa zwrotu?

Wpisał: Gazeta Ubezpieczeniowa, 19-11-2007, Paweł Pelc radca prawny
To granica finansowa dla działających funduszy emerytalnych. Wylicza ją wyliczać Komisja Nadzoru Finansowego na podstawie wyników finansowych przesyłanych przez wszystkie fundusze. Jeśli dany Otwarty Fundusz Emerytalny nie osiągnie wyniku wyższego niż połowa zysków wszystkich funduszy, dopłaci różnicę z własnych rezerw.
Czytaj całość…

Czy osoba, która wybrała fundusz, przestaje być jego członkiem po zwolnieniu z pracy?

Wpisał: W.Zaleska, epolisa.o-net.pl
Nie, pieniądze, które wpłaciła są nadal inwestowane. W momencie ponownego podjęcia pracy, ZUS zacznie przesyłać składki od tego samego funduszu.
Czytaj całość…

Jakie gwarancje mają członkowie funduszy, że nie stracą wpłaconych pieniędzy?

Wpisał: POLSKA Dziennik Bałtycki
Utrata pieniędzy wpłaconych do funduszu jest niemożliwa, chroni je ustawowy system gwarancji. Gdy fundusz nie osiągnie ustalonej minimalnej stopy zwrotu, ma obowiązek dopłacić brakujące kwoty z własnych rezerw finansowych. Jeśli będą niewystarczające uzupełni je Fundusz Gwarancyjny utworzony przez wszystkie OFE. Ostateczną gwarancją wypłacalności jest budżet państwa.
Czytaj całość…

Czy wybór OFE jest obowiązkowy?

Wpisał: materiały KNF
Tak, obowiązek ten dotyczy osób urodzonych po 1 grudnia 1968 roku, za które ktoś (np. pracodawca, Urząd Pracy, czy budżet) odprowadza składkę do ZUS.
Czytaj całość…

Czy państwo pomoże osobom, których zarobki były bardzo niskie?

Wpisał: ofe
Tak, mają zapewnioną tzw. minimalną gwarantowaną emeryturę.
Czytaj całość…

Jakie ograniczenia ustala ustawa dla OFE w kwesti inwestycji?

Wpisał: opracowane wg INFOR Joanna Kalinowska, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Nr 005/2007
Inwestycje wyceniane są wg wartości rynkowej, zgodnie z "Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad wyceny aktywów i zobowiązań funduszy emerytalnych".
Czytaj całość…

Czy można rozwiązać umowę z OFE i uzyskać zwrot wpłaconych pieniędzy?

Wpisał: multiofe.pl
Nie można zrezygnować z uczestnictwa w Otwartym Funduszu Emerytalnym ani dowolnie dysponować środkami zgromadzonymi na rachunku. Wspomnianą sytuację reguluje Ustawa "o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 roku", art. 111, ust. 5: "Przystąpienie (...) do otwartego funduszu emerytalnego jest nieodwołalnym oświadczeniem woli o wyborze ubezpieczenia emerytalnego (...)." oraz Ustawa "o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych z dnia 28 sierpnia 1997 roku", art. 107: "Członek funduszu nie może rozporządzać środkami zgromadzonymi na swoim rachunku." Rachunek w OFE jest otwarty aż do wieku emerytalnego, czyli do 60 roku życia w przypadku kobiet i do 65 roku życia w przypadku mężczyzn. Nie ma możliwości wcześniejszego zamknięcia i wypłacenia zgromadzonych na rachunku środków czy też przekazania zgromadzonych środków na konto Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W momencie osiągnięcia ustawowego wieku emerytalnego będą wypłacane świadczenia emerytalne przez Zakład Emerytalny
Czytaj całość…

Jakie będą emerytury z dwóch filarów?

Wpisał: za money.pl
Jak wykazują obecne analizy łączna emerytura z I filaru (ZUS) i II filaru (OFE) stanowić będzie nie więcej niż 50-60% naszego wynagrodzenia z okresu aktywności zawodowej. Wszystko zależy o wysokości składek wpłacanych na ubezpieczenie emerytalne. Aby szacunkowo obliczyć swoją emeryturę można skorzystać z jednego z kalkulatorów emerytalnych.
Czytaj całość…

Wcześniejsza emerytura mimo członkostwa w OFE

Wpisał:
Rzeczpospolita Czytelników, Prawo co dnia 10-12-2005, Stanisław Majkowski
Wielu ubezpieczonych, którzy po wprowadzeniu nowego systemu emerytalno-rentowego przystąpili do otwartych funduszy emerytalnych dziś chce zrezygnować z udziału w drugim filarze i skorzystać z przedłużonych uprawnień do wcześniejszych emerytur. Często podejmują takie decyzje pod wpływem nie zawsze rzetelnych obietnic akwizytorów. Radzimy, jak to zrobić.
Czytaj całość…

Jak działa system: pracodawca-ZUS i ZUS-OFE?

Wpisał:
Droga, jaką musza przebyć nasze pieniądze od pracodawcy do funduszu emerytalnego nie jest zbyt długa, ale jak się okazuje w praktyce - bywa najeżona wieloma przeszkodami.
Czytaj całość…

Pojęcia i definicje

Wpisał:
za nbportal.pl
Czytaj całość…

Jak długo czeka ZUS z losowaniem funduszu? Pracuję od jakiegoś czasu, ale jeszcze nie mam wezwania dot. losowania.

Wpisał:
Jeśli nie otrzymał Pan od ZUS informacji o losowaniu ani od żadnego OFE informacji o przydzieleniu w drodze losowania, oznacza to, że nie jest Pan członkiem żadego OFE. Teoretycznie kwalifikacja do losowania następuje w czasie pół roku, niemniej w praktyce wygląda to różnie, informowano mnie o sytuacjach kiedu ZUS wysylał powiadomienie o losowaniu po kilku latach. Jest do dla Pana bardzo niekorzystna sytuacja, gdyż Pana składki wysyłane są na nieoprocentowane konto w ZUS, i nie tylko nie są inwestowane ani rewaloryzowane, ale w momencie ich przelania nie należą się Panu żadne odsetki (ze względu na zaniedbanie obowiązku jakim jest wybór OFE). Aby zmniejszyć straty, sugeruję jak najszybciej wybrać OFE, żeby Pana składki zaczęły przynosić zyski.
Czytaj całość…

Pracuję w Anglii. Czy mogę wpłacać składki na II filar aby mieć emeryturę w Polsce?

Wpisał:
drugi filar emerytalny jest sciśle powiązany z pierwszym filarem, czyli ZUS. Z tego co nam wiadomo, w szczególnych przypadkach (np. marynarze na kontrakcie u zagranicznych armatorów) jest możliwe dobrowolne opłacanie składki emerytalnej w ZUS, a co za tym idzie, również w OFE. Szczegółowych informacji powinna Pani szukać w ZUS. Jednak bardziej uzasadnione wydaje się odkładanie nie do ZUS, a na prywatną emeryturę, tzw. III filar. Jeśli jest Pani zatrudniona w Anglii legalnie, składka emerytalna za Panią jest odprowadzana w Anglii.
Czytaj całość…

Dowiedziałam się dziś,że po podjęciu pierwszej pracy zostałam automatycznie (po kilku dniach) członkiem jakiegoś OFE

Wpisał:
z całą pewnością, jeśli to Pani pierwsza praca, nie została Pani nigdzie przydzielona. 'Przydzielanie' to tzw. losowanie ZUS. Faktycznie osobom, które podjęły pierwszą pracę i nie wybrały OFE, zostaje 'odgórnie' przydzielany Otwarty Fundusz Emerytalny, ale odbywa się to dla osób, które nie wybrały OFE do 10 stycznia lub 10 lipca danego roku oraz otrzymały wezwanie ZUS.
Czytaj całość…Powered by EasyFAQ © 2006 Joomla-addons.org

NOWINKI

Joomla Templates by Joomlashack