A free template from Joomlashack

A free template from Joomlashack

Ostatnio dodane

 • lepsze OFE niż się wydaje
  Część dziennikarzy i niektórzy politycy dokładają wszelkich starań, aby obrzydzić Polakom dwufilarowy system emerytalny. Wykorzystują przy tym nieświadomość, brak edukacji ekonomicznej, oraz narzędzia manipulacyjne znane od starożytności- populizm i demagogię. Efekt? Pod niemal kazdym artykułem dotyczącym systemu emerytalnego można znaleźć niemal identyczne opinie. Niektóre brzmią tak przekonująco, że nawet bardziej świadomi mechanizmy rynkowego użytkownicy nabawiają się awersji do prywatnej części systemu. Socjolog dostrzegłby tu pokłosie systemu panującego w Polsce przez 50lat. Przez kilka pokoleń rządy komunistyczne wpajały w nas przekonanie, że co prywatne jest złe, że "prywaciarz" to "złodziej" i "oszust". Ta ideą przesiąknieci są niestety w dużej mierze również ludzie młodzi, którzy odziedziczyli ją po dziadkach i rodzicach.
 • Jakie są korzyści z bycia w OFE
  Pytanie zadane obsłudze OFE: co zyskam przystępując do OFE?
pomoc multiofe.pl arrow artykuły arrow Pomyśl o emeryturze. Policz swoje składki
Pomyśl o emeryturze. Policz swoje składki PDF Drukuj Email

Twoja emerytura będzie zależała od sumy środków, które zgromadzisz na swoim koncie w ZUS i w OFE. To efekt zmian w obowiązkowych ubezpieczeniach społecznych, które nastąpiły 1 stycznia 1999. ZUS po raz kolejny przesyła do osób ubezpieczonych informacje o wysokości składek emerytalnych, zapisanych na poszczególnych indywidualnych kontach. Sprawdź, czy do Twoich danych nie wkradły się nieprawidłowe informacje. Jeśli są błędy, szukaj przyczyny.
KONTO EMERYTALNE W ZUS
  Informacje otrzymują:
 • osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r., za które płatnik składek (czyli np. pracodawca, zleceniodawca, ośrodek pomocy społecznej) rozliczył w imiennych raportach miesięcznych składki na ubezpieczenie emerytalne, należne za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2001,2002, 2003 i 2004 roku (lub część danego roku)
 • osoby będące płatnikami na własne ubezpieczenia (działalność gospodarcza, ubezpieczenia dobrowolne), które opłaciły składki emerytalne za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2001, 2002,2003 i 2004 roku (lub część tego okresu).
  O czym powiadamia ZUS
 • - O wysokości składek emerytalnych zgromadzonych w ZUS (czyli w I filarze) w poszczególnych latach.
 • - O składkach należnych (wykazywanych na imiennym koncie na podstawie comiesięcznych raportów przekazywanych przez płatnika do ZUS) - gdy składki w Twoim imieniu odprowadza płatnik.
 • - O kwotach faktycznie wpłaconych składek - gdy samodzielnie je opłacasz (np. jesteś twórcą, artystą lub prowadzisz działalność gospodarczą).
  Składki nie trafią na konto, gdy:
 • - nie byłeś zgłoszony do ubezpieczeń społecznych, np. jeśli zgłoszenie nastąpiło jedynie do ubezpieczenia zdrowotnego
 • przebywałeś na zwolnieniu lekarskim, urlopie bezpłatnym lub nie otrzymywałeś wynagrodzenia
 • przekroczyłeś górną granicę rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne w danym roku kalendarzowym; jest to kwota odpowiadająca trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na dany rok. Kwoty ogłaszane są w Monitorze Polskim
  Stopa procentowa składek na ubezpieczenie emerytalne w I filarze wynosi:
 • - dla osób, które nie przystąpiły do OFE:
  19,52 proc. za każdy miesiąc, licząc od podstawy wynagrodzenia
 • - dla członków OFE i ubezpieczonych, zobowiązanych do przystąpienia do OFE:
  12,22 proc. postawy wymiaru składek za każdy miesiąc (12, 22 proc. = 19,52 proc. - 7,3 proc. należne OFE)
  Możliwe błędy
 • - W danych osobowych
  Najpierw zapytaj płatnika, czy przekazał właściwe dane osobowe do ZUS. Jeżeli były błędne, koniecznie musi je skorygować.
 • - W danych adresowych
  Z prośbą o korektę lub uaktualnienie danych zwróć się do aktualnego płatnika lub inspektoratu ZUS.
 • - W kwotach składek
  Porównaj ich wysokość w otrzymanej informacji z zapisami o należnych składkach na ubezpieczenie emerytalne, otrzymywanymi za dany miesiąc od płatnika (np. ZUS RMUA). Jeżeli wystąpią rozbieżności, interweniuj u pracodawcy, a później w ZUS.
 • - Gdy brakuje składek
  Najpierw upewnij się, sytuacja nie jest spowodowana np. zwolnieniem lekarskim lub urlopem bezpłatnym. Jeżeli tak nie jest, zwróć się do płatnika o uzupełnienie brakujących dokumentów ubezpieczeniowych lub składek, a później wystąp do ZUS o aktualny stan konta po korekcie płatnika.

Jeżeli pracowałeś, Twój pracodawca ich nie płacił lub nawet nie zgłosił Cię do ubezpieczenia emerytalnego, możesz zapytać w ZUS, które składki ostatnio wpłynęły, a za jakie miesiące ich brakuje. Wówczas, w oparciu o te informacje, wystąp do płatnika o ich uzupełnienie. Jeśli mimo wszystko, porozumienie jest niemożliwe, pozostaje skierowanie wniosku do sądu pracy.
Jeśli jesteś zgłoszony do ubezpieczenia i nadal pracujesz (np. umowa o pracę), ZUS będzie egzekwował należne składki w Twoim imieniu.

Reklamacje
 • Pracodawca
  Pierwsza zasada - gdy zauważysz błędy w informacji, najpierw sprawę wyjaśnij u płatnika (pracodawcy)! Gdy upewnisz się u płatnika, że poprawnie sporządził dokumenty, lub gdy np. firma już nie istnieje, zwróć się do ZUS, by wyjaśnić niezgodności.
 • Złóż reklamację
  Gdy wyczerpały się już możliwości wyjaśnienie niezgodności na koncie z płatnikiem składek (płatnik wysłał dobre informacje, dokonał korekty) a, stan konta dalej nie jest odpowiedni najlepiej złożyć reklamację w ZUS.
 • Gotowy formularz
  Jest dostępny w jednostkach ZUS lub na stronie internetowej www.zus.pl. Wypełniony złóż w najbliższym inspektoracie albo wyślij pocztą do oddziału ZUS. Reklamację możesz też napisać na zwykłej kartce papieru - zadbaj jednak, żeby znalazło się tam jak najwięcej danych identyfikacyjnych o Tobie, płatniku, wpisz również adres do korespondencji.
 • Czekaj!
  Wyjaśnienia otrzymasz pisemnie w ciągu 30 dni, chyba, że ZUS prowadzi postępowanie wyjaśniające z płatnikiem składek. Wówczas zostaniesz o tym poinformowany i odpowiedź otrzymasz pisemnie w późniejszy terminie.
  Gdy załatwisz już wszystkie formalności, sprawdź po raz ostatni, czy składki emerytalne za dany rok zostały prawidłowo zaksięgowane na koncie.
  Kilka podpowiedzi
 • - Gdy będziesz chciał w ZUS osobiście wyjaśnić zapisy na swoim koncie, nie zapomnij zabrać ze sobą dowodu osobistego.
 • - Jeżeli wystąpisz z reklamacją w imieniu innej osoby - Twój sygnał zostanie przyjęty. Ze względu na konieczność zapewnienia ochrony danych osobowych odpowiedź zostanie jednak przesłana ubezpieczonemu na adres korespondencyjny.
 • - ZUS właśnie wysyła kolejne informacje o wysokości składek. Jeżeli dotąd nie otrzymałeś informacji za poprzednie lata, a byłeś ubezpieczony, zgłoś reklamację.
 • - Poczekaj na informacje o stanie konta. Jeśli przesyłka do Ciebie nie dotrze, wydruk składek będziesz mógł otrzymać w najbliższym inspektoracie ZUS.
Dzwoń i pytaj!
Dodatkowe informacje, adresy placówek ZUS i wniosek reklamacyjny znajdziesz na stronie www.mojaskladka.zus.pl lub www.zus.pl
  Numery infolinii ZUS:
 • - 0 801 410 410
  czynna w dni robocze w godz. 8-15
  Zakres informacji:
  Zasady przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS w formie elektronicznej, instalacja, konfiguracja programu "Płatnik", tworzenie zestawu dokumentów, wysyłanie dokumentów elektronicznych, odbiór potwierdzeń przesłania dokumentów do ZUS.
 • - 0 801 400 400
  czynna w dni robocze w godz. 8-15
  Zakres informacji:
  Cel wysyłania "informacji o składkach na ubezpieczenie emerytalne, zewidencjonowanych na indywidualnym koncie ubezpieczonego w ZUS", sposób ich weryfikacji, sposób zgłaszania reklamacji, wskazanie właściwej jednostki ZUS oraz godzin jej urzędowania.
  Wskazanie jednostek ZUS właściwych do załatwiania spraw wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw członkowskich Unii Europejskiej.
 • Opłata za połączenie wg. stawek TP SA 0,49 zł brutto za każdą rozpoczętą minutę rozmowy.
II filar emerytalny - OFE

Trafia do niego 7,3 proc. składki przeznaczonej na ubezpieczenie emerytalne. Jest filarem obowiązkowym dla osób, które na emeryturę muszą oszczędzać przez kilkadziesiąt lat. Mogły do niego też przystąpić ubezpieczeni, którzy w dniu reformy ubezpieczeń społecznych byli między 30, a 50 rokiem życia. Zgromadzone, a niewykorzystane składki można dziedziczyć. OFE pomnażają zgromadzony na indywidualnym koncie kapitał. Osoby ubezpieczone w tym filarze otrzymują od wybranej firmy ubezpieczeniowej informacje na piśmie, dotyczące stanu swojego konta.

  Terminy
  ZUS wzywa (na piśmie) do zawarcia umowy z OFE w terminie:
 • - do 10 stycznia - jeżeli od daty otrzymania wezwania do dnia losowania jest mniej niż 30 dni, wówczas termin ten mija 10 lipca
 • - do 10 lipca - jeżeli od daty otrzymania wezwania do dnia losowania jest mniej niż 30 dni, wówczas termin ten mija 10 stycznia.
Reklamacje

Postępowanie w sprawie ustalenia stanu konta przebiega we współpracy pomiędzy płatnikiem składek, ZUS, osobą ubezpieczoną i OFE.

  Sam pilnuj konta
 • Ewa Pancer rzecznik prasowy ZUS w Gdańsku
 • - Indywidualne konto emerytalne w ZUS należy do osoby ubezpieczonej. Dlatego powinniśmy co roku interesować się, jakie składki zostały na tym koncie zarejestrowane. System informatyczny obsługuje 20 milionów osób ubezpieczonych, zapisuje dane przesyłane z zewnątrz. W czasie tego procesu mogą pojawiać się różne nieścisłości. Płatnicy, ZUS i ubezpieczeni muszą współdziałać, żeby je szybko korygować.

Oceny: / 2
KiepskiBardzo dobry 
Wpisał: POLSKA Dziennik Bałtycki   Zmieniony ( 04.08.2008. )  
informacje - publikacje multiofe.pl
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
OFE na facebooku

NOWINKI

Joomla Templates by Joomlashack